Σχολή Βυζαντινής Μουσικής-Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής «Χρύσανθος Φιλιππίδης»

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάγνωση, Εμμελής Ανάγνωση (TMA102)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Αναστασιματάριον απλούν (TMA103)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Ειρμολόγιο (TMA101)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Θεία Λειτουργία (TMA104)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Καλοφωνικό Ειρμολόγιο (TMA105)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Πρακτική ψαλτική (TMA107)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Πρακτικό Αναστασιματάριο (TMA106)Διαχειριστής Πλατφόρμας