Πρακτική ψαλτική

Διαχειριστής Πλατφόρμας

Περιγραφή

Πρακτικές οδηγίες και υποδείγματα για διάφορες "περιστάσεις". Πώς "πιάνουμε" τον ήχο. Πώς επιλέγουμε τον τρόπο, με τον οποίο (ή στον οποίο) θα ψάλουμε. Βάσεις, απηχήματα, στίχοι, καταλήξεις.

Ημερολόγιο